Šlechtitelský chov ovcí původní valaška
Vše, co chcete vědět o ovcích, nejvíce o původní valašce.

o našich valaškách

Chováme ovce původní Valaška, stádo je zařazeno do Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů zvířat významných pro výživu a zemědělství podle §14 odst. 2 zákona č. 154/200SB, rozhodnutí vydáno dne 9.11.2007 č.j. 42454/2007-1510. Chovu byl přiznán status rizika vůči klasické formě klusavky (scrapie) hospodářství se zanedbatelným rizikem (příloha VIII nařízení (ES) č. 999/2001) č.j. SVS/2015/125592-C.

Jsme jediným šlechtitelským chovem v ČR, což dokládá naši významnost a kvalitu našich ovcí.

Jsou zde chováni pouze čistokrevní jedinci zapsaní v plemenné knize a zařazeni do kontroly užitkovosti, 70 % produkce tvoří plemenní jedinci (jehnice a berani)

V současné době chováme 211 ks bahnic původní valašky, vše zařazeny do kontroly užitkovosti. Chovanými liniemi jsou Juráš, Jurko, Portáš, Ondráš, Jurek, Vašek a Valvej. Jsme jediný chov původní valašky s počtem bahnic nad 100 ks.

Valašky na pastvě
Valašky v zimě

Žebříček bahnic s nejvyšším CPH za rok 2009 (zdroj ČMSCH a.s.)
Poř. Číslo Majitel Datum nar. Ph
HmPr
Ph
HmMat
Pot.
Hm
Ph
Plod
CPH Genotyp
PrP
Linie
1 11865972CZ Ing. Vejčík Jan 2.5.
2004
3,22 -0,60 7 24,6 108,7 ARR/ARR JURAS
2 05604710CZ Mgr. Vlk Radoslav 4.3.
2002
0,11 -0,37 8 36,6 86,82 ARR/ARQ JURAS
3 35407931CZ Ing. Vejčík Jan 28.2.
2007
3,09 -0,91 2 14,5 75,69 ARR/ARQ JURAS
4 45827931CZ Ing. Vejčík Jan 9.4.
2007
0,20 0,19 3 27,1 74,69 ARR/ARQ ONDRAS
5 24621931CZ Ing. Vejčík Jan 4.2.
2005
0,91 -0,03 6 23,2 73,77   JURAS
6 24622931CZ Ing. Vejčík Jan 4.2.
2005
2,13 0,25 6 11,4 71,34   JURAS
7 19919972CZ Ing. Vejčík Jan 16.2.
2005
0,06 -0,62 6 32,1 70,12 ARR/ARR JURAS
8 05644710CZ Mgr. Vlk Radoslav 1.3.
2004
-0,32 -0,58 5 34,3 69,59 ARR/ARR JURAS

 

Žebříček beranů s nejvyšším CPH k 31.3.2008
Poř. Číslo Majitel Datum nar. Ph
HmPr
Ph
HmMat
Pot.
Hm
Ph
Plod
CPH Genotyp
PrP
Linie
1 02102730CZ Ing. Vejčík Jan 7.2.
2004
-0,39 0,28 32 12,2 28,6 ARR/ARR JURAS
2 01553625CZ Mgr. Vlk Radoslav 31.1.
2001
-0,79 -0,27 82 15,4 19,3   JURAS
3 01332721CZ Beránek Jiří 16.2.
1999
-0,04 0,21 19 2,9 10,4   PORTAS
4 21404031CZ Ing. Vejčík Jan 29.12.
2004
0,01 0,48 43 -0,4 7,9 ARR/ARR VASEK
5 17041081CZ Šimčík Jan 30.1.
2003
-0,03 0,28 25 0,0 4,6 ARR/ARR RADHOST

 

Žebříček bahnic s nejvyšším CPH k 31.3.2008
Poř. Číslo Majitel Datum nar. Ph
HmPr
Ph
HmMat
Pot.
Hm
Ph
Plod
CPH Genotyp
PrP
1 1186972CZ Ing. Vejčík Jan 2.5.2004 2,00 -0,40 3 33.6 112,6 ARR/ARR
2 05604710CZ Mgr. Vlk Radoslav 4.3.2002 0,32 -0,22 6 42,6 108,2  
3 00543704CZ Ing. Orel Petr 20.3.2000 0,67 -0,41 6 28,4 75,5  
4 02671710CZ Ing. Vejčík Jan 21.2.1999 0,81 -0,02 14 24,2 74,8  
5 24621931CZ Ing. Vejčík Jan 4.2.2005 1,15 -0,43 4 21,6 66,9  
6 02680710CZ Ing. Vejčík Jan 11.3.2000 0,47 -0,11 5 23,9 66,1  
7 05620710CZ Mgr. Vlk Radoslav 21.2.2003 0,40 -0,16 3 21,7 58,5  
8 05644710CZ Mgr. Vlk Radoslav 1.3.2004 -0,49 -0,18 4 27,5 56,7  
9 24620931CZ Ing. Vejčík Jan 25.2.2005 1,12 -0,42 3 17,0 55,0 ARR/VRQ